Nautisch Bezoekerscentrum Rupelstreek

In het Nautisch Bezoekerscentrum Rupelstreek* maak je kennis met de geschiedenis van de scheepsbouw in de Rupelstreek in relatie tot de steenbakkerijen. Het centrum is opgebouwd in en rond de steenschuit ‘Clotilde’,
de laatste zeilende klipperaak.

In de aula in de vorm van een grote silo - silo’s waren vroeger een meebepalend beeld langs de rechter Rupeloever - krijg je een audiovisuele voorstelling van de betekenis van rivieren voor waterrecreatie, riviertoerisme en -transport.

Het Nautisch Bezoekerscentrum is ook een ideale startplaats voor een bezoek aan de Rupelstreek. .

GEZOCHT

Graag willen we werking van het Nautisch Bezoekerscentrum nog uitbreiden.

Daarom blijven we zoeken naar informatie over

  • de scheepswerven van weleer
  • annecdotes over het leven en het werken op een oude steenschuit
  • het leven en het werken op een oude scheepswerf
  • informatie en beelden over het "klinken" van schepen

Je kan hiermee terecht bij Toerisme Rupelstreek, Regionaal Infokantoor,
PRD De Schorre, Schommelei 1 bus 3, 2850 Boom. Tel. 03-880 76 25.
E-mail: karin@toerismerupelstreek.be

(*) Opgericht met steun van Euregio Scheldemond en het Provinciebestuur van Antwerpen.