Blinkvangers

De Clotilde, de laatste zeilende klipperaak

Voor het vervoer van de baksteen werden platbodems gebruikt.
Het schip de ‘Clotilde’, die nu in het Nautisch Bezoekerscentrum ligt, is een stille getuige uit deze periode. 
Deze laatste authentieke zeilende klipperaak van 20 m lang is de stille getuige van het roemrijke scheepsbouwverleden langs de Rupel. 
De Clotilde werd in 1910 gebouwd op de verdwenen scheepswerf  De Wachter op 50 m. van de plaats waar ze nu definitief is opgelegd. Opdrachtgever was Egide Bal uit Niel, die het schip doopte met de naam van zijn echtgenote: Clotilde.

De Clotilde vervoerde, als een typisch schip uit het Scheldebekken, vooral baksteen uit de Rupelstreek, maar ook buskruit, suikerbieten en granen. Het vaartuig heeft ook een tijd gediend als magazijnschip van een baggerbedrijf.
Door de industrialisatie werd het schip buiten dienst gesteld. Het lag ongeveer 10 jaar te rotten aan de Rupelkant. Restaureren was onbegonnen werk. Omdat we het schip wensten te bewaren als ongerepte getuige kozen we ervoor om een Nautisch Bezoekerscentrum op te richten met de Clotilde als ziel.

Clotilde

De cursisten van de vzw De Steenschuit namen het schip onder handen en pasten een aantal conserverings- en schildertechnieken toe die tot doel hadden om de Clotilde voor de toekomst te bewaren. Het vlak en de romp werden dichtgemaakt, ontroest en behandeld. De rondhouten werden kaal gezet, vernist en geschilderd, de zijzwaarden ondergingen dezelfde behandeling. Er werden nieuwe houten vloeren in het ruim, roef en vooronder getimmerd.

In het ruim van de Clotilde kunnen wisselende tentoonstellingen worden georganiseerd, thematisch, informatief of artistiek.

Typische kenmerken
De Clotilde is een typisch vrachtschip dat alle karakteristieken heeft om baksteen te vervoeren. Vanuit de nautische vereisten zijn er diverse kenmerken belangrijk.

Van de Clotilde moeten tientallen, zo niet honderden exemplaren hebben rondgevaren.

In het ruim van de Clotilde worden nu wisselende tentoonstellingen georganiseerd, thematisch, informatief of artistiek.